HP Officejet 6310 - Faksin keskeyttäminen

background image

Faksin keskeyttäminen

Voit peruuttaa lähetettävän tai vastaanotettavan faksin milloin tahansa.

Faksin keskeyttäminen ohjauspaneelista
➔ Keskeytä lähetettävä tai vastaanotettava faksi painamalla ohjauspaneelin

Peruuta

-painiketta. Jos HP All-in-One ei keskeytä faksausta, paina

Peruuta

-

painiketta uudelleen.
HP All-in-One tulostaa sivut, joiden tulostamisen se on jo aloittanut, ja peruuttaa
faksin loppuosan. Tämä voi kestää hetken.

Valittavan numeron peruuttaminen
➔ Voit peruuttaa valittavan numeron painamalla

Peruuta

-painiketta.

Luku 6

66

HP Officejet 6300 All-in-One series

Fax

background image

7

Kopiointitoimintojen

käyttäminen

HP All-in-One -laitteella voit tehdä laadukkaita väri- ja mustavalkokopioita
monenlaiselle materiaalille, esimerkiksi kalvoille. Voit suurentaa tai pienentää
tulostettavaa kuvaa sopimaan valitulle paperikoolle, säätää kopion tummuutta sekä
luoda erikoistoiminnoilla laadukkaita kopioita valokuvista (esimerkiksi reunuksettomia
kopioita).

Vihje

Tavallisissa kopiointiprojekteissa saat parhaat tulokset määrittämällä

paperikooksi

Letter

tai

A4

, paperityypiksi

Tavallinen paperi

ja kopiolaaduksi

Nopea

.

Kopioiminen

Kopiointiasetusten muuttaminen

10 x 15 cm:n (4 x 6 tuuman) reunaton kopio valokuvasta