HP Officejet 6310 - Windows-käyttäjät

background image

Windows-käyttäjät
Jotta voisit muodostaa yhteyden HP All-in-One -laitteeseen, tietokoneessa on oltava
asennettuna Windows XP ja joko Microsoft Bluetooth

®

- tai Widcomm Bluetooth

®

-protokollapino. Tietokoneessa voi olla sekä Microsoft- että Widcomm-protokollapino,
mutta vain toista niistä käytetään muodostettaessa yhteys HP All-in-One -laitteeseen.

Microsoft-protokollapino Jos tietokoneessa on asennettuna Windows XP ja
Service Pack 2, tietokoneessa on myös Microsoft Bluetooth

®

-protokollapino.

Microsoft-protokollapino mahdollistaa ulkoisen Bluetooth

®

-sovittimen

automaattisen asentamisen. Jos Bluetooth

®

-sovittimesi tukee Microsoft-

protokollapinoa mutta ei asennu automaattisesti, tietokoneessa ei ole Microsoft-
protokollapinoa. Tarkista Bluetooth

®

-sovittimen mukana toimitetuista ohjeista,

tukeeko sovitin Microsoft-protokollapinoa.

Widcomm-protokollapino: Jos käytössäsi on HP-tietokone, jossa on valmiina
sisäinen Bluetooth

®

-sovitin, tai jos olet asentanut HP bt450 -sovittimen, tällöin

tietokoneessa on Widcomm-pino. Jos liität HP-tietokoneeseen HP:n bt450-
sovittimen, se asentuu automaattisesti käyttämällä Widcomm-protokollapinoa.

Asentaminen ja tulostaminen Microsoft-pinoa käyttämällä
1.

Varmista, että HP All-in-One -ohjelmisto on asennettu tietokoneeseen.

Huomautus

Ohjelmiston asentamisen tarkoituksena on varmistaa, että

Bluetooth

®

-yhteyteen tarvittava tulostinajuri on käytettävissä. Jos

ohjelmisto on jo asennettu, sitä ei tarvitse asentaa uudelleen. Jos haluat
käyttää sekä USB- että Bluetooth

®

-yhteyttä HP All-in-One -laitteeseen,

asenna ensin USB-yhteys. Lisätietoja on asennusoppaassa. Jos et halua
käyttää USB-yhteyttä, valitse

Yhteystyyppi

-näytön

Suoraan

tietokoneeseen

-vaihtoehto. Valitse myös

Kytke laite nyt

-näytön

alareunassa oleva

Jos et voi kytkeä laitetta nyt...

-valintaruutu.

2.

Aseta HP bt450 -sovitin HP All-in-One -laitteen edessä olevaan USB-porttiin.

3.

Jos käytät tietokoneessa ulkoista Bluetooth

®

-sovitinta, varmista, että tietokone on

käynnistetty, ja liitä sitten Bluetooth

®

-sovitin tietokoneen USB-porttiin. Jos

tietokoneessa on Windows XP ja Service Pack 2, Bluetooth

®

-ajurit asentuvat

automaattisesti. Jos ohjelma kehottaa valitsemaan Bluetooth

®

-profiilin, valitse

HCRP

.

Jos tietokoneessa on valmiina sisäinen Bluetooth

®

-sovitin, varmista, että

tietokone on käynnistetty.

4.

Valitse Windowsin tehtäväpalkista

Käynnistä

ja sitten

Tulostimet ja faksit

.

5.

Kaksoisnapsauta

Lisää tulostin

-kuvaketta.

6.

Valitse ensin

Seuraava

ja sitten

Bluetooth-tulostin

.

7.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

8.

Tulosta samalla tavalla kuin mistä tahansa tulostimesta.

Käyttöopas

27

Määrittäminen

käyttökuntoon

background image

Asentaminen ja tulostaminen Widcomm-pinoa käyttämällä
1.

Varmista, että HP All-in-One -ohjelmisto on asennettu tietokoneeseen.

Huomautus

Ohjelmiston asentamisen tarkoituksena on varmistaa, että

Bluetooth

®

-yhteyteen tarvittava tulostinajuri on käytettävissä. Jos

ohjelmisto on jo asennettu, sitä ei tarvitse asentaa uudelleen. Jos haluat
käyttää sekä USB- että Bluetooth

®

-yhteyttä HP All-in-One -laitteeseen,

asenna ensin USB-yhteys. Lisätietoja on asennusoppaassa. Jos et halua
käyttää USB-yhteyttä, valitse

Yhteystyyppi

-näytön

Suoraan

tietokoneeseen

-vaihtoehto. Valitse myös

Kytke laite nyt

-näytön

alareunassa oleva

Jos et voi kytkeä laitetta nyt...

-valintaruutu.

2.

Aseta HP bt450 -sovitin HP All-in-One -laitteen edessä olevaan USB-porttiin.

3.

Napsauta työpöydän tai tehtäväpalkin

My Bluetooth Places

-kuvaketta.

4.

Valitse

View devices in range

(Näytä alueella olevat laitteet).

5.

Kun käytettävissä olevat tulostimet ovat löytyneet, viimeistele asennus
kaksoisnapsauttamalla HP All-in-One -laitteen nimeä.

6.

Tulosta samalla tavalla kuin mistä tahansa tulostimesta.