HP Officejet 6310 - Mac-käyttäjät

background image

Mac-käyttäjät

Voit muuttaa tulostustyön asetuksia

Page Setup

(Arkin määritykset)- ja

Print

(Tulosta) -valintaikkunoissa. Valitse tarvittava valintaikkuna ja muuta asetus.

Paperikoon, paperin suunnan tai skaalausprosentin muuttaminen
1.

Valitse sovellusohjelman

File

(Arkisto) -valikosta

Page Setup

(Arkin määritykset).

2.

Varmista, että HP All-in-One on valittu tulostimeksi.

3.

Tee muutokset paperikoko-, suunta- ja skaalausprosenttiasetuksiin ja valitse

OK

.

Kaikkien muiden tulostusasetusten muuttaminen
1.

Valitse sovellusohjelman

File

(Arkisto) -valikosta

Print

(Tulosta).

2.

Varmista, että HP All-in-One on valittu tulostimeksi.

3.

Tee muutokset tulostusasetuksiin ja tulosta työ valitsemalla

Print

(Tulosta).