HP Officejet 6310 - Tulostustyön keskeyttäminen

background image

Tulostustyön keskeyttäminen

Tulostustyön voi keskeyttää joko HP All-in-One -laitteesta tai tietokoneesta. HP
suosittelee, että työ keskeytetään HP All-in-One -laitteesta.

Luku 5

56

HP Officejet 6300 All-in-One series

Tulostaminen

background image

Tulostustyön keskeyttäminen HP All-in-One -laitteesta
➔ Paina ohjauspaneelin

Peruuta

-painiketta. Jos tulostus ei keskeydy, paina

Peruuta

-painiketta uudelleen.

Tulostuksen peruuttaminen voi kestää hetken.

Käyttöopas

57

Tulostaminen

background image

Luku 5

58

HP Officejet 6300 All-in-One series

Tulostaminen

background image

6