HP Officejet 6310 - Een fax handmatig ontvangen

background image

Een fax handmatig ontvangen

Wanneer u aan de telefoon bent, kan uw gesprekspartner u een fax sturen terwijl u
met elkaar spreekt. Dit wordt ook wel handmatig faxen genoemd. Volg de instructies
in dit gedeelte om een fax handmatig te ontvangen.
U kunt faxen handmatig vanaf een telefoon ontvangen als deze:

rechtstreeks op de HP All-in-One is aangesloten (op de 2-EXT-poort)

is aangesloten op dezelfde telefoonlijn, maar niet rechtstreeks op de HP All-in-One

Opmerking

In sommige landen/regio's waar seriële telefoonsystemen

worden gebruikt, is het telefoonsnoer dat bij de HP All-in-One is
meegeleverd soms voorzien van een extra stekker. Hiermee kunt u ook
andere telecomapparaten op dezelfde telefoonaansluiting aansluiten
waarop ook de HP All-in-One is aangesloten.

Een fax handmatig ontvangen
1.

Controleer of de HP All-in-One is ingeschakeld en of er papier in de invoerlade ligt.

2.

Verwijder eventuele originelen uit de documentinvoerlade.

3.

Stel de instelling

Hoe vaak overgaan

in op een hoog getal zodat u eerst de

binnenkomende oproepen kunt beantwoorden voordat de HP All-in-One de
belsignalen gaat beantwoorden. U kunt ook de instelling

Automatisch

antwoorden

uitschakelen zodat de HP All-in-One niet automatisch

binnenkomende oproepen beantwoordt.

4.

Als u momenteel een gesprek voert met de verzender, zegt u tegen de verzender
dat Start moet worden ingedrukt op het zendende faxapparaat.

5.

Wanneer u de faxtonen van een verzendend faxapparaat hoort, gaat u als volgt
te werk:
a.

Druk op

Start faxen, Zwart

of op

Start faxen, Kleur

op het

bedieningspaneel van de HP All-in-One.

b.

Wanneer dit wordt gevraagd, drukt u op

2

om

Faxen ontvangen

te

selecteren.

c.

Zodra de HP All-in-One de fax begint te ontvangen, kunt u de telefoon
ophangen of aan de lijn blijven. De telefoonlijn is tijdens de faxtransmissie stil.

Als u niet dicht genoeg bij de HP All-in-One bent om bij het bedieningspaneel te
kunnen, moet u enkele seconden wachten en vervolgens op uw telefoon op 1 2 3
drukken. Als de HP All-in-One het faxbericht nog niet ontvangt, wacht u nog
enkele seconden en drukt u nogmaals op 1 2 3. Zodra de HP All-in-One de fax
begint te ontvangen, kunt u de telefoon ophangen.