HP Officejet 6310 - Een fax handmatig via een telefoon verzenden

background image

Een fax handmatig via een telefoon verzenden

Als u liever de toetsen van de telefoon gebruikt dan het toetsenblok op het
bedieningspaneel van de HP All-in-One, kunt u een faxoproep ook starten vanaf een
telefoon die zich op dezelfde lijn bevindt als de HP All-in-One. Deze methode voor het
verzenden van faxen wordt handmatige verzending genoemd. Als u een fax
handmatig verzendt, kunt u de kiestonen, telefonische aanwijzingen en andere
geluiden horen via de handset van uw telefoon. Op deze manier kunt u eenvoudig
een telefoonkaart gebruiken voor het verzenden van een fax.
Afhankelijk van de instellingen van het faxapparaat van de ontvanger, beantwoordt de
ontvanger de telefoon of ontvangt het faxapparaat de fax. Als een persoon de telefoon
beantwoordt, kunt u met de ontvanger spreken alvorens de fax te verzenden. Als de
oproep wordt aangenomen door een faxapparaat, kunt u de fax naar het apparaat
verzenden wanneer u de faxtonen van het ontvangende apparaat hoort.

Een fax handmatig via een telefoon verzenden
1.

Plaats de originelen met de bedrukte zijde omhoog in de documentinvoerlade.

Opmerking

De functie wordt niet ondersteund als u originelen op de

glasplaat legt. U moet de originelen in de automatische documentinvoer
plaatsen.

2.

Kies het nummer met behulp van het toetsenblok op de telefoon die op de HP All-
in-One is aangesloten.

Hoofdstuk 6

64

HP Officejet 6300 All-in-One series

Fax

background image

Opmerking

Vermijd het gebruik van het toetsenblok op het

bedieningspaneel van de HP All-in-One wanneer u handmatig een fax
verzendt. U moet het toetsenblok op de telefoon gebruiken om het
nummer van de ontvanger te kiezen.

3.

Als de ontvanger de telefoon opneemt, kunt u een gesprek voeren voordat u de
fax verzendt.

Opmerking

Als de oproep wordt aangenomen door een faxapparaat,

hoort u de faxtonen van het ontvangende apparaat. Ga door met de
volgende stap om de fax te verzenden.

4.

Druk op

Start faxen, Zwart

of op

Start faxen, Kleur

zodra u gereed bent om de

fax te verzenden.

Opmerking

Druk desgevraagd op

1

om

Fax verzenden

te selecteren en

druk nogmaals op

Start faxen, Zwart

of

Start faxen, Kleur

.

Als u een gesprek voerde met de ontvanger voor het verzenden van de fax, zegt
u tegen de ontvanger dat Start moet worden ingedrukt op het ontvangende
faxapparaat wanneer de faxtonen hoorbaar worden.
Er is geen geluid hoorbaar over de telefoonlijn terwijl de fax wordt verzonden. Op
dat moment kunt u de telefoonverbinding verbreken. Als u verder wilt gaan met
uw gesprek, blijft u aan de lijn totdat de fax is verzonden.