HP Officejet 6310 - Een opslagapparaat aansluiten

background image

Een opslagapparaat aansluiten

U kunt een opslagapparaat, zoals een geheugenpen, een draagbare vaste schijf of
een digitale camera in de opslagmodus, op de USB-poort aan de voorzijde van de
HP All-in-One aansluiten. De USB-poort aan de voorzijde bevindt zich naast de
sleuven voor de geheugenkaarten:

Opmerking

Digitale camera's die zich in de opslagmodus bevinden, kunnen

op de USB-poort aan de voorzijde worden aangesloten. De HP All-in-One
beschouwt camera's in deze modus als een normaal opslagapparaat. In dit
hele gedeelte wordt naar camera's in de opslagmodus verwezen als naar
opslagapparaten.
Controleer in de documentatie van de camera hoe u de USB-modus wijzigt in
de opslagmodus. Verschillende camera's gebruiken verschillende termen voor
de opslagmodus. Sommige camera's hebben bijvoorbeeld een instelling
digitale camera en een instelling schijfstation. In dat geval is de instelling
schijfstation de instelling voor de opslagmodus. Als de opslagmodus niet
werkt op uw camera, moet u wellicht een upgrade van de firmware van de
camera uitvoeren. Raadpleeg de documentatie die bij de camera is geleverd
voor meer informatie.

Gebruikershandleiding

81

Foto'

s

en video'

s

background image

Als u het opslagapparaat eenmaal hebt aangesloten, kunt u het volgende doen met
de bestanden die op het opslagapparaat zijn opgeslagen:

De bestanden naar de computer overbrengen

Foto's weergeven

Foto's en video's via het bedieningspaneel bewerken

Foto's afdrukken op de HP All-in-One

Foto's en video's naar familie en vrienden verzenden

Let op

Probeer nooit een opslagapparaat los te koppelen als de bestanden

op het apparaat worden gelezen. Als u dat toch doet, kunnen bestanden op
het opslagapparaat beschadigd raken. U kunt een opslagapparaat alleen veilig
verwijderen als het statuslampje naast de sleuven voor de geheugenkaarten
niet knippert.