HP Officejet 6310 - De installatie van de HP All-in-One voltooien

background image

De installatie van de HP All-in-

One voltooien

Raadpleeg dit gedeelte nadat u de stappen uit de installatiehandleiding hebt voltooid,
zodat u de installatie van de HP All-in-One kunt voltooien. Dit gedeelte bevat
belangrijke informatie over het instellen van het apparaat, waaronder informatie over
het instellen van voorkeuren.

Voorkeuren instellen

Informatie over aansluitingen

Aansluiten op een netwerk

Fax instellen