HP Officejet 6310 - Situatie D: Faxen terwijl u een abonnement op specifieke belsignalen hebt en dezelfde lijn gebruikt

background image

Situatie D: Faxen terwijl u een abonnement op specifieke belsignalen hebt en
dezelfde lijn gebruikt
Als u een abonnement hebt op de service voor specifieke belsignalen (via uw
telefoonmaatschappij) en u één telefoonlijn wilt gebruiken voor verschillende
telefoonnummers waarvan elk een ander belsignaal heeft, stelt u de HP All-in-One in
zoals in dit deel wordt beschreven.

Achteraanzicht van de HP All-in-One

1 Telefoonaansluiting op de wand
2 Gebruik het telefoonsnoer dat bij de HP All-in-One is geleverd en sluit dit aan op de "1-

LINE"-poort

De HP All-in-One instellen met een service voor specifieke belsignalen
1.

Gebruik het telefoonsnoer van de HP All-in-One om verbinding te maken tussen
de telefoonaansluiting en de aansluiting 1-LINE op de achterzijde van de HP All-
in-One.

Opmerking

Als u het meegeleverde telefoonsnoer niet gebruikt om de

HP All-in-One op de telefoonaansluiting op de wand aan te sluiten, kunt u
waarschijnlijk geen faxen verzenden of ontvangen. Dit speciale
telefoonsnoer verschilt van de telefoonsnoeren die u mogelijk thuis of op
kantoor gebruikt.

2.

Zet de

Automatisch antwoorden

-instelling aan.

3.

Wijzig de instelling

Specifiek belsignaal

, zodat deze overeenstemt met het

patroon dat de telefoonmaatschappij aan uw faxnummer heeft toegekend.

Opmerking

De HP All-in-One staat standaard ingesteld op het

beantwoorden van alle belpatronen. Als het belsignaal dat u voor

Specifiek belsignaal

instelt niet overeenstemt met het belpatroon dat de

telefoonmaatschappij aan uw faxnummer heeft toegewezen, bestaat de

Gebruikershandleiding

41

De installatie

voltooien

background image

kans dat de HP All-in-One zowel gespreks- als faxoproepen beantwoordt
of dat het apparaat helemaal niet reageert.

4.

(Optioneel) Zet

Hoe vaak overgaan

op de laagste instelling (tweemaal overgaan).

5.

Voer een faxtest uit.

De HP All-in-One beantwoordt automatisch binnenkomende oproepen met het
belpatroon dat u hebt opgegeven (met de instelling

Specifiek belsignaal

) na het

aantal belsignalen dat u hebt geselecteerd (met de instelling

Hoe vaak overgaan

).

Vervolgens verzendt het apparaat faxontvangsttonen naar het apparaat dat het
faxbericht verzendt en ontvangt het apparaat het faxbericht.