HP Officejet 6310 - De kopieerinstellingen wijzigen

background image

De kopieerinstellingen wijzigen

U kunt de kopieerinstellingen van de HP All-in-One aanpassen aan vrijwel elke taak.
Als u de kopieerinstellingen wijzigt, zijn de wijzigingen alleen van toepassing op de
huidige kopieertaak. Als u de gewijzigde instellingen voor alle toekomstige
kopieertaken wilt laten gelden, dient u deze als standaardinstellingen op te slaan.

Gebruikershandleiding

73

Kopiëren

papierformaat instelt op

Letter

of

A4

, de papiersoort op

gewoon papier

en de

background image

De kopieerinstellingen alleen wijzigen voor de huidige taak
1.

Druk in het Kopiëren enkele malen op

Menu

om de bijbehorende opties weer te

geven. U beschikt over de volgende opties:

Aantal kopieën

Kopieerpapierformaat

Papiersoort

Licht./Donkerder

Verbeteringen

Nwe stand. inst.

2.

Druk op de totdat de gewenste instelling wordt weergegeven.

3.

Voer een van de volgende handelingen uit:

Druk op

Menu

om meer instellingen te wijzigen.

Hiermee wordt de huidige instelling geselecteerd en de volgende optie
weergegeven.

Druk op

Start kopiëren, Kleur

of op

Start kopiëren, Zwart

om te beginnen

met kopiëren.

De huidige instellingen opslaan als standaardinstellingen voor toekomstige taken
1.

Breng de gewenste wijzigingen aan in de instellingen van het

Menu Kopiëren

.

2.

Druk in het gebied Kopiëren meerdere malen op

Menu

totdat

Nwe stand. inst.

wordt weergegeven.

3.

Druk op totdat

Ja

wordt weergegeven en druk op

OK

.