HP Officejet 6310 - Index

background image

Index

Symbolen en getallen

2-aderig telefoonsnoer 119
4-aderig telefoonsnoer 119

A

A4-papier, laden 52
aan, knop 4
aansluiten

vast netwerk (Ethernet) 32

aansluiting testen, fax 114
aantal belsignalen om te

antwoorden 44

accessoires bestellen 130
ADSL. zie DSL
afbeeldingen

scannen 77

afdrukken

afdrukopties 60
fax 69
faxrapporten 69
geselecteerde foto’s 83
geselecteerde video's 83
specificaties 144
taak annuleren 61
vanaf computer 59
vanuit

softwaretoepassing 59

voorbeeldvel 83
zelftestrapport 90

afmetingen en gewicht 146
annuleren

afdruktaak 61
faxen 71
Knop 5
kopiëren 75
scannen 78

antwoordapparaat

faxtonen opgenomen 121

automatische documentinvoer

origineel laden 49
reinigen 125

automatische documentvoer

invoerproblemen,

problemen oplossen 125

B

backup-faxontvangst 67
bedieningspaneel

invoeren van tekst en

symbolen 9

kenmerken 4
knoppen 4

belsignaal voor antwoorden 45
bestellen

accessoires 130
Gebruikershandleiding 130
Installatiehandleiding 130
papier 129
printcartridges 129
software 130

beveiliging

netwerk, WEP-sleutel 34

Beveiliging

Bluetooth-adapter 27

bevestigingsrapporten, fax 70
binnenkant van klep, reinigen

89

Bluetooth

accessoires bestellen 130

Bluetooth®

afdrukken vanaf een

computer 29

beveiligingsinstellingen 27
toegankelijkheid 27
verbinden met de HP All-in-

One 26

wachtwoordverificatie 27

bronnen, Help 13

C

capaciteit van de papierladen

143

cartridges. zie printcartridges
CAT-5 Ethernet-kabel 33
CompactFlash-

geheugenkaart 79

computermodem

problemen oplossen 119

credit card, faxen met 64, 65

D

datum 23
declaration of conformity

Verenigde Staten 153

delen 36
digitale camera

aansluiten 80, 81
PictBridge 80

display

maateenheden wijzigen

102

taal wijzigen 102

documenten

scannen 77

draadloze router 33
DSL, instellen met fax 39

E

een kopie maken 73
enveloppen

laden 56
specificaties 143

etiketten

plaatsen 56
specificaties 143

Europese Unie

recyclinginformatie 148

F

fax

aantal belsignalen om te

antwoorden 44

antwoordmodus 44
automatisch antwoorden 44
backup-faxontvangst 67
beantwoorden van

oproep 67

handsfree kiezen 65
instellen 37, 113
instellingen 44
invoeren van tekst en

symbolen 9

menu 7
ontvangen 66
opnieuw afdrukken 69
pauze 9

Gebruikershandleiding

155

background image

problemen oplossen 113
rapporten 69
specificaties 146
telefoonsnoer 114
testen van instellingen 46
test mislukt 113
voicemail, instellen 43

faxen

annuleren 71
automatisch antwoorden 6
belsignaal voor

antwoorden 45

computermodem,

problemen oplossen 119

DSL, instellen 39
ISDN-aansluiting,

instellen 40

Knop 4
kopregel 46
specifiek belsignaal 41, 45
telefooncentrale (PBX),

instellen 40

telefoonsnoer 119, 122
verwijderen uit geheugen

69

verzenden 63
volume 24

faxproblemen

faxtonen opgenomen 121
ontvangen 119
verzenden 121

FCC

requirements 149
statement 150

foto

menu 8

Foto

Knop 5

foto's

geheugenkaart plaatsen 79
geselecteerde afdrukken

83

opslagapparaat

aansluiten 81

PictBridge-camera

aansluiten 80

selecteren 82

fotopapier

plaatsen 54
specificaties 143

fotopapier van 10 x 15 cm

plaatsen 54
specificaties 143

fotopapier van 4 x 6 inch,

plaatsen 54

foutrapporten, fax 70

G

garantie 133
geblokkeerde wagen 105
geheugen

faxen verwijderen 69
opnieuw afdrukken van

faxen 69

opslaan van faxen 67

geheugenkaarten

CompactFlash 79
Memory Stick 79
MicroDrive 79
MultiMediaCard (MMC) 79
overzicht 79
Secure Digital 79
sleuven 79
specificaties 145
voorbeeldvel 83
xD 79

geluid, volume aanpassen 24
Gevonden printer (scherm),

Windows 35

glasplaat

origineel laden 50
reinigen 87

glasplaat van de scanner

origineel laden 50
reinigen 87

H

handmatig

ontvangen, fax 67
verzenden, fax 64, 65

handsfree kiezen 65
hardware, faxinstellingentest

114

help

Help op het scherm

gebruiken 15

menu 6

Help

andere bronnen 13
Knop 5

HP Solution Center,

ontbrekende
pictogrammen 108

I

identificatiecode van de

abonnee 46

inktcartridges. zie

printcartridges

inktpatronen

problemen oplossen 126

installatie

DSL 39
ISDN-aansluiting 40
Knop 5
specifiek belsignaal 45
telefooncentrale (PBX) 40

installatie van software

opnieuw installeren 109
problemen oplossen 106
verwijderen 109

instellen

aparte faxlijn 38
fax 37
gedeelde telefoonlijn 42
menu 6
problemen met faxen

oplossen 113

specifiek belsignaal 41
testen van fax 46
voicemail 43

instellingen

afdrukopties 60
datum en tijd 23
fax 44
land/regio 23
taal 23

invoeren van tekst en

symbolen 9

ISDN-verbinding, instellen met

fax 40

J

juiste poort testen, fax 115

K

kiestoontest, mislukt 117
klantenondersteuning

buiten de V.S. 136
contact opnemen 135
garantie 133
HP Quick Exchange

Service (Japan) 138

Korea 138
Noord-Amerika 136
serienummer 136

156

HP Officejet 6300 All-in-One series

background image

servicecode 136
website 135

klantenondersteuning,

telefoonnummers 135

Knop OK 5
knoppen, bedieningspaneel 4
kopie

knop 6

kopieën zonder rand 74
kopiëren

annuleren 75
een kopie maken 73
foto zonder rand 74
menu 7
specificaties 145

kopregel, fax 46
kwaliteit 5

L

laden

A4-papier 52
briefpapier 52
enveloppen 56
Legal-papier 52
origineel 49
volledig formaat papier 52

land/regio, instellen 23
Leesmij-bestand 100
Legal-papier

laden 52
specificaties 143

Letter-papier

laden 52
specificaties 143

lijnconditietest, fax 118

M

Magic Gate Memory Stick 79
media. zie papier
Memory Stick-geheugenkaart

79

menu's

fax 7
help 6
instellen 6
kopiëren 7
scannen naar 8

MicroDrive-geheugenkaart 79
milieu

Programma voor

milieubeheer 147

recycling van inkt 148

MultiMediaCard-

geheugenkaart (MMC) 79

N

netwerk

upgrade uitvoeren 36

O

omgeving

omgevingsspecificaties 147

onderhoud

printcartridges 91
printcartridges

verwijderen 139

reinigen, binnenkant van

klep 89

reinigen van buitenkant 90
reinigen van glasplaat 87
reinigen van

printcartridges 95

uitlijnen van

printcartridges 95

vervangen van

printcartridges 91

zelftestrapport 90

ondersteunde typen

verbindingen

Bluetooth-adapter 26
Ethernet 26
printer delen 31

ontvangen van fax

aantal belsignalen om te

antwoorden 44

automatisch 66
handmatig 67
modus voor automatisch

beantwoorden 44

problemen oplossen 119

opnieuw afdrukken van faxen

in geheugen 69

opnieuw installeren van

software 109

opnieuw kiezen/pauze 4
opslaan

faxen in geheugen 67

opslagapparaat, aansluiten 81
overheidsvoorschriften

kennisgeving aan

gebruikers in de
Europese Economische
Ruimte 151

kennisgeving aan

gebruikers in Korea 152

kennisgeving aan

gebruikers van het
Duitse telefoonnetwerk
152

verklaring van conformiteit

(Europese Economische
Ruimte) 152

P

papier

aanbevolen soorten 51
bestellen 129
incompatibele soorten 51
kiezen 51
laden 52
papierformaten 143
problemen oplossen 123
specificaties 143
storingen 58, 105, 123

papier kiezen 51
PictBridge 80
pijl naar links 5
pijl naar rechts 5
plaatsen

etiketten 56
fotopapier van

10 x 15 cm 54

fotopapier van 4 x 6 inch 54
indexkaarten 55
opstrijkpatronen 56
transparanten 56
wenskaarten 56

printcartridges

bestellen 129
hanteren 91
onderdeelnamen 91
problemen oplossen 103
reinigen 95
reinigen van

contactpunten 96

uitlijnen 95
vervangen 91
verwijderen 139

printcartridges verwijderen 139
printer delen

Mac 31

problemen oplossen

bronnen 13
fax 113
faxproblemen 119, 121
geblokkeerde wagen 105

Index

Gebruikershandleiding

157

background image

hardware-installatie 100
inktpatronen 126
installatie van software 106
instellen 100
Leesmij-bestand 100
netwerkinstallatie 112
onjuiste maateenheden

102

ontvangen, faxen 119
operationele taken 122
papier 123
printcartridges 103
printer niet gevonden 112
storingen, papier 58, 105
taal, display 102
TCP/IP 112
USB-kabel 101
verzenden, faxen 119

R

rapporten

bevestiging, fax 70
faxtest mislukt 113
fout, fax 70
zelftest 90

recyclen

HP All-in-One 148
printcartridges 148

reinigen

automatische

documentinvoer 125

binnenkant van klep 89
buitenkant 90
contactpunten van de

printcartridge 96

glasplaat 87
printcartridges 95

Rinkelen om te antwoorden 41
RJ-45-aansluiting 33
router 33

S

scannen

annuleren 78
documenten 77
foto's 77
functies 77
knop Scannen naar 5
scanspecificaties 146
start scannen, knop 5
stoppen 78

scannen naar

menu 8

Secure Digital-

geheugenkaart 79

selecteren

alle foto's en video's 82
foto's 82
reeks foto's 82
video's 82
videoframes 82

selectie opheffen

foto's 82
video's 82

serienummer 136
servicecode 136
snelkiesknoppen 5
snelkiezen

Knop 5
one-touchknoppen 5
verzenden van fax 63

software installeren,

problemen oplossen 100

softwaretoepassing, afdrukken

vanuit 59

specificaties. zie technische

informatie

specificaties voor

afdrukmarges 144

specifiek belsignaal 41, 45
start fax

kleur 5
zwart 5

start kopiëren

kleur 5
zwart 5

stoppen

afdruktaak 61
faxen 71
kopiëren 75
scannen 78

storingen, papier 58, 105
symbolen, invoeren 9
systeemvereisten 143

T

taal, instellen 23
technische gegevens

afdrukspecificaties 144
capaciteit van de

papierladen 143

faxspecificaties 146
geheugenkaartspecificaties

145

kopieerspecificaties 145

omgevingsspecificaties 147
papierspecificaties 143
specificaties voor

afdrukmarges 144

technische informatie

afmetingen en gewicht 146
gewicht 146
papierformaten 143
scanspecificaties 146
systeemvereisten 143
voedingsspecificaties 147

tekst, invoeren 9
telefoon

ontvangen van fax 67
verzenden van fax 64

telefoonaansluiting, fax 114
telefooncentrale (PBX),

instellen met fax 40

telefoonkaart, faxen met 64, 65
telefoonlijn, belsignaal voor

antwoorden 45

telefoonnummers,

klantenondersteuning 135

telefoonsnoer

controleren 115
verbinding, probleem 115
verlengen 122

testen

faxhardwaretest 114
faxinstellingen 46
faxlijnconditie 118
faxpoort 115
faxtest mislukt 113
kiestoon 117
telefoonaansluiting 114
telefoonsnoer 115

tijd 23
toetsenblok 5, 9
transparanten

plaatsen 56
specificaties 143

tweeaderig telefoonsnoer

119, 122

U

uitlijnen van printcartridges 95
upgrade naar netwerk

uitvoeren 36

USB-kabel, aansluiting 101
USB-poortsnelheid 26

158

HP Officejet 6300 All-in-One series

background image

V

verbindingsproblemen

faxen 119, 121
HP All-in-One kan niet

worden ingeschakeld
100

verbindingstypen,

ondersteunde

USB 26

vergroten/verkleinen 5
verklaring van conformiteit

Europese Economische

Ruimte 152

vervangen van

printcartridges 91

verwijderen

faxen uit geheugen 69

verwijderen van software 109
verzenden van fax

basisfax 63
creditcard, gebruiken 64,

65

handmatig 64, 65
handsfree kiezen 65
telefoonkaart, gebruiken

64, 65

verzending van uw apparaat

138

video's

geselecteerde afdrukken

83

selecteren 82

vieraderig telefoonsnoer 119,

122

voedingsspecificaties 147
voicemail

instellen met fax 43

volume, aanpassen 24
voorbeeldvel

afdrukken 83
Knop 5
menu 9

voorschriften

Canadian statement 150
declaration of conformity

(U.S.) 153

FCC requirements 149
FCC statement 150
geräuschemission 152
Notice to users in Japan

(VCCI-2) 151

voorgeschreven

identificatienummer van
het model 149

waarschuwing bij

netsnoer 151

WEEE 148

voorste USB-poort 79

W

waarschuwingslampje 5
wagen, geblokkeerd 105
wenskaarten plaatsen 56

X

xD-geheugenkaart 79

Z

zelftestrapport 90

Index

Gebruikershandleiding

159

background image

160

HP Officejet 6300 All-in-One series

background image

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

Zwart

Drie kleuren

Foto

Grijze foto

Selectienrs printcartridge

336 / 337 / 339

342 / 343

348

100

*Q8061-90118*

*Q8061-90118*

Q8061-90118

Electronic Edition