HP Officejet 6310 - Weergavegebied

background image

Weergavegebied
Het weergavegebied in het rechterdeelvenster geeft het Help-onderwerp weer dat u in
het deelvenster

Inhoud

hebt geselecteerd. Help-onderwerpen kunnen bestaan uit

beschrijvende tekst, stapsgewijze instructies en illustraties.

Veel onderwerpen in de

Help bij HP Photosmart Mac

geven informatie over hoe

u een functie kunt gebruiken via het bedieningspaneel van de HP All-in-One én
met de HP Photosmart Mac-software. Gebruik de schuifbalken aan de
rechterkant van het weergavegebied om alle inhoud van een bepaald onderwerp

Hoofdstuk 2

20

HP Officejet 6300 All-in-One series

Meer informatie

zoeken

background image

te bekijken. Als u de schuifbalken niet gebruikt, is belangrijke informatie mogelijk
niet zichtbaar.

Veel onderwerpen bevatten koppelingen of verwijzingen naar andere
onderwerpen in het Help-systeem, waarin u aanvullende informatie kunt vinden.

Als het verwante onderwerp in hetzelfde gedeelte van de Help staat, wordt
het onderwerp automatisch geopend in het weergavegebied.

Als het verwante onderwerp in een ander gedeelte van de Help staat, bevat
het huidige onderwerp een verwijzing naar dat gedeelte. Als u andere
gedeelten van de Help wilt bekijken, klikt u op

Hoofdmenu

in het

deelvenster

Inhoud

en klikt u op het gewenste gedeelte. U kunt het

desbetreffende onderwerp opzoeken in de onderwerpenlijst die wordt
weergegeven in het deelvenster

Inhoud

, of u kunt zelf naar het onderwerp

zoeken. Deze procedure wordt beschreven in het volgende gedeelte.

Bepaalde onderwerpen omvatten bewegende videobeelden waarop wordt
getoond hoe u een specifieke functie moet gebruiken. Zo'n videoclip wordt
aangegeven door een pictogram van een videocamera met het onderstreepte
woord "Demo". Als u klikt op het pictogram van de videocamera, dan wordt de
videoclip in een nieuw venster afgespeeld.