HP Officejet 6310 - Functies van het bedieningspaneel

background image

Functies van het bedieningspaneel

In het volgende diagram en de bijbehorende tabel vindt u een kort overzicht van de
functies op het bedieningspaneel van de HP All-in-One.

Label

Naam en beschrijving

1

Aan

: hiermee schakelt u de HP All-in-One in of uit. Het lampje van de knop Aan

brandt als de HP All-in-One is ingeschakeld. Het lampje knippert wanneer een
taak wordt uitgevoerd.
Als de HP All-in-One uit is, krijgt het apparaat toch nog een minimale hoeveelheid
stroom. Als u de stroomtoevoer naar de HP All-in-One volledig wilt afsluiten,
schakelt u het apparaat uit en haalt u de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact.

2

Menu

in het gebied Faxen: Hiermee wordt het menu Faxen geopend. In dit menu

kunt u opties selecteren.

3

Opnieuw

: hiermee kiest u het laatst gekozen nummer of voegt u een pauze van

drie seconden in voor een faxnummer.

Hoofdstuk 1

(vervolg)

4

HP Officejet 6300 All-in-One series

Overzicht

background image

Label

Naam en beschrijving

4

Snelkiezen

: hiermee selecteert u een snelkiesnummer.

5

Start faxen, Zwart

: hiermee start u het faxen van een zwartwitdocument.

6

Start faxen, Kleur

: hiermee start u het faxen van een kleurendocument.

7

Snelkiesknoppen: hiermee krijgt u toegang tot de eerste vijf snelkiesnummers.

8

Toetsenblok: hiermee voert u faxnummers, waarden of tekst in.

9

Waarschuwingslampje: wanneer het waarschuwingslampje knippert, betekent dit
dat er zich een fout heeft voorgedaan die moet worden verholpen.

10

Setup/?

: hiermee wordt het menu Instellingen weergegeven. Met dit menu kunt u

rapporten genereren, instellingen wijzigen voor de fax of voor onderhoud, en het
menu

Help

openen. Het onderwerp dat u in het menu

Help

selecteert, wordt

geopend in een Help-venster op het scherm van de computer.

11

Pijl naar links: hiermee worden de waarden op het display verlaagd.

12

OK

: hiermee selecteert u een menu of instelling op het display.

13

Pijl naar rechts: hiermee worden de waarden op het display verhoogd.

14

Annuleren

: hiermee stopt u een taak, verlaat u een menu of verlaat u de

instellingen.

15

Start kopiëren, Zwart

: hiermee start u een kopieertaak in zwart-wit.

16

Start kopiëren, Kleur

: hiermee start u een kopieertaak in kleur.

17

Foto's afdrukken

: hiermee selecteert u de fotofunctie. Met deze knop drukt u

foto’s van een geheugenkaart of opslagapparaat af of slaat u foto’s op de
computer op.

18

bestemming die u hebt geselecteerd met de knop

Scannen naar

.

19

Voorbeeldvel

: hiermee drukt u een voorbeeldvel af als er een geheugenkaart in

een geheugenkaartsleuf is geplaatst. Op een voorbeeldvel worden
miniatuurweergaven van alle foto's op de geheugenkaart weergegeven. U kunt
foto's op het voorbeeldvel selecteren en deze foto's afdrukken door het
voorbeeldvel te scannen.

20

Scannen naar

: hiermee wordt het menu

Scannen naar

geopend. Met dit menu

kunt u een bestemming voor de scan selecteren.

21

Menu

in het gebied Foto: hiermee wordt het menu

Het menu Foto

geopend. In dit

menu kunt u opties selecteren.

22

Kwaliteit

: hiermee selecteert u de kopieerkwaliteit

Best

,

Normal (Normaal)

of

Snel

.

23

Verkleinen/Vergroten

: hiermee wijzigt u het afdrukformaat van een kopie.

(vervolg)

Gebruikershandleiding

5

Overzicht

Start scannen

: hiermee start u een scantaak en verzendt u deze naar de

background image

Label

Naam en beschrijving

24

Menu

in het gebied Kopiëren: hiermee wordt het menu

Menu Kopiëren

geopend.

In dit menu kunt u opties selecteren.

25

Scherm: Hierop worden menu's en berichten weergegeven.

26

Welke functionaliteit aan deze knop is toegewezen, hangt af van het land of de
regio waarin de HP All-in-One is verkocht. De knop kan een van de volgende
namen hebben:

Faxresolutie

: hiermee wordt de resolutie bijgesteld voor de fax die u verzendt.

Faxnummerblokkering

: hiermee wordt het menu

Faxnummerblokkering

ingesteld

geopend, waarin u ongewenste faxnummers kunt beheren. Om deze

functie te kunnen gebruiken, moet u een abonnement op een beller-id-service
hebben.

27

Automatisch antwoorden

: wanneer deze knop verlicht is, beantwoordt de HP All-

in-One automatisch binnenkomende telefoonoproepen. Wanneer deze knop uit
staat, beantwoordt de HP All-in-One geen binnenkomende faxoproepen.