HP Officejet 6310 - Bestille annet rekvisita

background image

Bestille annet rekvisita

Hvis du vil bestille annet tilbehør, for eksempel HP All-in-One-programvare, et
eksemplar av brukerhåndboken, en installeringshåndbok eller andre deler som kan
skiftes ut av kunden, kan du ringe nummeret for ditt land/region.

Land/region

Nummer for bestilling

Stillehavsområdet og Asia (unntatt Japan) 65 272 5300

Australia

1300 721 147

Kapittel 12

120

HP Officejet 6300 All-in-One series

Bestille

rekvisita

background image

Land/region

Nummer for bestilling

Europa

+49 180 5 290220 (Tyskland)
+44 870 606 9081 (Storbritannia)

New Zealand

0800 441 147

Sør-Afrika

+27 (0)11 8061030

USA og Canada

1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

Hvis du vil bestille tilbehør i land/regioner som ikke er oppført i tabellen, går du til

www.hp.com/support

. Hvis du blir bedt om det, velger du ditt land/din region, og

klikker deretter på

Contact HP (Kontakt HP)

hvis du vil ha informasjon om hvordan

du kontakter teknisk kundestøtte.

(forts.)

Brukerhåndbok

121

Bestille

rekvisita

background image

Kapittel 12

122

HP Officejet 6300 All-in-One series

Bestille

rekvisita

background image

13