HP Officejet 6310 - Sende en faks

background image

Sende en faks

Du kan sende en faks på flere forskjellige måter. Ved hjelp av kontrollpanelet kan du
sende en svart/hvitt- eller en fargefaks fra HP All-in-One. Du kan også sende en faks
manuelt fra en tilknyttet telefon. Dette gjør at du kan snakke med mottakeren før du
sender faksen.

Sende en vanlig faks

Sende en faks manuelt fra en telefon

Sende en faks ved hjelp av funksjonen for overvåkning av oppringing