HP Officejet 6310 - Skriv ut rapporter

background image

Skriv ut rapporter

Du kan sette opp HP All-in-One slik at den skriver ut feilrapporter og
bekreftelsesrapporter automatisk hver gang du sender og mottar en faks. Du kan
også skrive ut systemrapporter manuelt når du trenger dem. Disse rapportene gir
nyttig informasjon om HP All-in-One.
Som standard er HP All-in-One satt til å skrive ut en rapport bare hvis det er et
problem med sending eller mottak av en faks. En bekreftelsesmelding som angir om
en faks ble sendt, vises kort på skjermen etter hver overføring.

Skrive ut faksbekreftelsesrapporter

Skrive ut faksfeilrapporter