HP Officejet 6310 - Skrive ut valgte fotografier og videoer

background image

Skrive ut valgte fotografier og videoer

Du kan skrive ut valgte fotografier eller videobilder direkte fra kontrollpanelet uten å
bruke en prøveutskrift.

Merk

Hvis du har valgt en videofil, skrives bare det første bildet i videoen ut.

Skrive ut valgte fotoer og videoer
1.

Sett et minnekort inn i det riktige sporet på HP All-in-One, eller koble en
lagringsenhet til den fremre USB-porten.

2.

I området Foto trykker du på

Meny

gjentatte ganger til

Velg fotoer

vises.

3.

Trykk på for å velge

Egendefinert

, og trykk deretter på

OK

.

4.

Trykk på eller for å flytte bakover eller fremover gjennom bildene, ett bilde
om gangen. Trykk på og hold nede eller for å flytte raskt gjennom bildene.

Merk

Fra kontrollpanelet på HP All-in-One får du bare tilgang til følgende

typer bildefiler: JPEG, TIFF, MPEG-1, AVI og Quicktime. Hvis du vil skrive
ut andre typer filer, overfører du filene fra minnekortet eller
lagringsenheten til datamaskinen, og bruker HP Photosmart-programvaren.

5.

Når fotoet du vil skrive ut, vises, trykker du på

OK

. Det vises et avkrysningsmerke

ved siden av det valgte fotografiet.

6.

I Foto-området trykker du på

Meny

og endrer alternativene for fotoutskrift slik du

ønsker.

7.

I Foto-området trykker du på

SKRIV UT BILDER

for å skrive ut de valgte fotoene.