HP Officejet 6310 - Bruke Hjelp på en Windows-datamaskin

background image

Bruke Hjelp på en Windows-datamaskin

Dette avsnittet forklarer hvordan du åpner den elektroniske hjelpen på en Windows-
datamaskin. Det forklarer hvordan du bruker funksjonene for navigering, søk og
stikkord for å finne den spesifikke informasjonen du trenger.

Åpne

Hjelp til HP Photosmart-programvare

på en Windows-datamaskin

1.

I

HP Løsningssenter

klikker du på kategorien for HP All-in-One.

2.

I området

Enhetsstøtte

klikker du på

Veiledning på skjermen

eller

Problemløsing

.

Hvis du klikker på

Veiledning på skjermen

, åpnes en meny. Du kan velge å

åpne velkomstsiden for hele hjelpesystemet, eller du kan gå direkte til
hjelpen for HP All-in-One.

Hvis du klikker på

Problemløsing

, åpnes siden

Problemløsing og

brukerstøtte

.

Følgende oversikt viser funksjoner for å finne frem i Hjelp.

1 Kategoriene Innhold, Stikkord og Søk
2 Visningsområde
3 Hjelp-verktøylinje