HP Officejet 6310 - Teste faksoppsettet

background image

Teste faksoppsettet

Du kan teste faksoppsettet for å kontrollere statusen til HP All-in-One og at den er
riktig satt opp for faksing. Utfør denne testen etter at du har fullført konfigurasjonen av
HP All-in-One for faksing. Testen gjør følgende:

Tester faksmaskinvare

Kontrollerer at riktig telefonledning er koblet til HP All-in-One

Kontrollerer at telefonledningen er satt inn i riktig port

Sjekker om det er en summetone

Sjekker om det er en aktiv telefonlinje

Tester statusen for telefonlinjeforbindelsen

Kapittel 3

42

HP Officejet 6300 All-in-One series

Fullføre

oppsettet

background image

HP All-in-One skriver ut en rapport med resultatene av testen. Hvis testen mislykkes,
se informasjonen på rapporten for å finne ut hvordan du kan løse problemet, og kjør
testen på nytt.

Slik tester du faksoppsettet fra kontrollpanelet
1.

Sett opp HP All-in-One for faksing i henhold til instruksjonene for ditt bestemte
hjemme- eller kontoroppsett.

2.

Sett inn blekkpatronene og legg papir i full størrelse i innskuffen før du starter
testen.

3.

Trykk på

Oppsett

.

4.

Trykk på

6

og deretter på

6

igjen.

Dette velger

Verktøy

-menyen og deretter

Kjør fakstest

.

HP All-in-One viser statusen for testen på skjermen, og skriver ut en rapport.

5.

Se rapporten.

Hvis testen godkjennes og du fortsatt har problemer med å sende faks,
sjekker du at faksinnstillingene i rapporten er riktig. En tom eller ugyldig
faksinnstilling kan føre til problemer når du sender faks.

Hvis testen mislykkes, se rapporten for mer informasjon om hvordan du løser
eventuelle problemer.

6.

Når du har hentet faksrapporten fra HP All-in-One, trykker du på

OK

.

Hvis det er nødvendig, løser du eventuelle problemer og kjører testen på nytt