HP Officejet 6310 - Koble til flere datamaskiner i et nettverk

background image

Koble til flere datamaskiner i et nettverk

Hvis du har flere datamaskiner i det samme nettverket som HP All-in-One, kan du
bruke de andre datamaskinene sammen med HP All-in-One når du har installert HP-
programvaren på hver datamaskin. Når du har satt opp HP All-in-One i nettverket,
behøver du ikke å konfigurere den på nytt når du legger til flere datamaskiner.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se:

Installere programvaren for en nettverkstilkobling