HP Officejet 6310 - Koble til ved hjelp av Ethernet

background image

Koble til ved hjelp av Ethernet

HP All-in-One støtter både 10 Mbps og 100 Mbps Ethernet-nettverksforbindelser. Hvis
du trenger informasjon om hvordan du kobler HP All-in-One til et Ethernet-nettverk

Brukerhåndbok

23

Fullføre

oppsettet

background image

(kablet), må du først se installeringsveiledningen som fulgte med enheten. Deretter
kan du se

Koble til et nettverk

for ytterligere instruksjoner.