HP Officejet 6310 - Legge i fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm (4 x 6 tommer)

background image

Legge i fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm (4 x 6 tommer)

Du kan legge fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm i innskuffen på HP All-in-One. For å
oppnå best mulig resultat bruker du 10 x 15 cm HP Premium Plus-fotopapir eller
HP Premium-fotopapir.

Tips

Du kan unngå revner, krøllete papir og bøyde eller brettede kanter ved å

oppbevare alt papir flatt i en pose som kan lukkes. Hvis papiret ikke
oppbevares på riktig måte, kan ekstreme variasjoner i temperatur og fuktighet
føre til krøllete papir som ikke fungerer særlig bra i HP All-in-One.

For å få best mulig resultat angir du papirtypen og -størrelsen før du kopierer eller
skriver ut.

Slik legger du i 10 x 15 cm fotopapir i innskuffen:
1.

Ta ut utskuffen.

2.

Fjern alt papir fra innskuffen.

3.

Legg i bunken med fotopapir til høyre i innskuffen med kortsiden frem og
utskriftssiden ned. Skyv fotopapirbunken fremover til den stopper.
Legg i fotopapiret slik at fanene er nærmest deg.

Tips

Hvis du vil ha mer hjelp til å legge i fotopapir i små størrelser, kan

du se på veilederne på bunnen av innskuffen når du legger i fotopapiret.

4.

Skyv papirbreddeskinnen innover mot fotopapiret til den stopper.
Ikke legg for mye i innskuffen. Kontroller at papirbunken passer i innskuffen, og at
den ikke er høyere enn toppen av papirbreddeskinnen.

Kapittel 4

50

HP Officejet 6300 All-in-One series

Legge

i originaler og papir

background image

5.

Sett tilbake utskuffen.