HP Officejet 6310 - Fotomenyen

background image

Fotomenyen

Følgende alternativer er tilgjengelige når du trykker på

Meny

-knappen i Foto-området

på kontrollpanelet.

Fotooverføring

*

Velg fotoer
Antall kopier
Oppsett
Papirstørrelse
Papirtype
Smart fokus
Digital blits
Datostempel
Angi ny standard

*

Fotooverføringsmenyen vises bare hvis enheten er nettverktilkoblet.