HP Officejet 6310 - Prøveutskriftmenyen

background image

Prøveutskriftmenyen

Følgende alternativer er tilgjengelige når du trykker på

Prøveutskrift

-knappen i Foto-

området på kontrollpanelet.

Skriv ut prøveutskrift
Skann prøveutskrift

Med en prøveutskrift kan du gjøre følgende:

Vise fotoer fra et minnekort eller en lagringsenhet i indeksformat.

Enkelt skrive ut valgte fotoer fra et minnekort eller en lagringsenhet.