HP Officejet 6310 - Angi tekst ved hjelp av tastaturet på kontrollpanelet

background image

Angi tekst ved hjelp av tastaturet på kontrollpanelet

Du kan angi tekst eller symboler ved hjelp av tastaturet på kontrollpanelet.

Slik skriver du inn tekst:
1.

Trykk på nummertastene som svarer til bokstavene i navnet. Bokstavene a, b og
c svarer for eksempel til tallet 2, som vist på knappen nedenfor.

Tips

Trykk på en knapp flere ganger for å se tilgjengelige tegn. Avhengig

av språk- og land-/regioninnstillinger, kan andre tegn enn de som vises på
tastaturet, også være tilgjengelig.

2.

Når du har fått opp den riktige bokstaven, venter du til markøren går automatisk
til høyre, eller trykker på . Trykk på tallet som svarer til neste bokstav i navnet.
Trykk på tasten flere ganger til den riktige bokstaven vises. Den første bokstaven
i et ord blir automatisk stor bokstav.

Slik angir du et mellomrom, en pause eller et symbol:
➔ Du setter inn et mellomrom ved å trykke på

Mellomrom

.

Du legger inn en pause ved å trykke på

Ring på nytt pause

. En strek vises i

tallrekken.
Du angir et symbol, f.eks.

@

, ved å trykke på

Symboler

-knappen flere ganger for

å bla gjennom listen over tilgjengelige symboler: stjerne (

*

), bindestrek (

-

), og-

tegn (

&

), punktum (

.

), skråstrek (

/

), parenteser

( )

, apostrof (

'

), likhetstegn (

=

),

nummertegn (

#

), krøllalfa (

@

), understrek (

_

), pluss (

+

), utropstegn (

!

), semikolon

(

;

), spørsmålstegn (

?

), komma (

,

), kolon (

:

), prosent (

%

) og tilnærmet (

~

).

Slik sletter du en bokstav, et tall eller et symbol:
➔ Hvis du gjør en feil, trykker du på for å slette, og deretter angir du den korrekte

oppføringen.

Når du er ferdig med å angi tekst, trykker du på

OK

for å lagre oppføringen.