HP Officejet 6310 - Papirskuffkapasitet

background image

Papirskuffkapasitet

Type

Papirvekt

Innskuff

*

Utskuff

*

Dokument-
materskuff

Vanlig papir

60 til 90 g/m²
(16 til 24 pund)

opptil 100

(20 pund papir)

opptil 50

(20 pund papir)

opptil 35

Legal-papir

75 til 90 g/m²
(20 til 24 pund)

opptil 100

(20 pund papir)

opptil 50

(20 pund papir)

opptil 20

Kort

opptil 200 g/m

2

indekskort
(110 pund)

40

10

Ikke relevant

Konvolutter

20 til 24 lb
(75 til 90 g/m

2

)

15

10

Ikke relevant

Transparentfilm

Ikke relevant

25

25 eller færre

Ikke relevant

Etiketter

Ikke relevant

20

20

Ikke relevant

fotopapir i
størrelsen 4 x 6
tommer

opptil 236 g/m

2

(145 pund)

30

10

Ikke relevant

fotopapir i
størrelsen 8,5 x 11
tommer

Ikke relevant

40

20

Ikke relevant

*

Maksimal kapasitet.

*

Utskuffkapasiteten påvirkes av typen papir og mengden blekk du bruker. HP anbefaler at du
tømmer utskuffen med jevne mellomrom.