HP Officejet 6310 - Resirkuleringsordning for maskinvare

background image

Resirkuleringsordning for maskinvare

HP oppretter stadig flere ordninger for retur og resirkulering i mange land, i tillegg til å
samarbeide med noen av verdens største resirkuleringssentre for elektronisk utstyr. HP tar også
vare på ressurser ved å sette i stand og selge noen av de mest populære produktetene om igjen.
Du finner mer informasjon om resirkulering av HP-produkter på

www.hp.com/recycle

.