HP Officejet 6310 - Spesifikasjoner for kopiering

background image

Spesifikasjoner for kopiering

Digital bildebehandling

Opptil 100 kopier av original (varierer etter modell)

Digital zoom: fra 25 til 400 % (varierer fra modell til modell)

Tilpass til siden, før skanning

Kopieringshastighet: opptil 30 kopier per minutt i svart-hvitt, 24 kopier per minutt i farger
(varierer etter modell)

Kopieringshastigheten varierer etter kompleksiteten på dokumentet

Modus

Type

Hastighet (ppm)

Skanneoppløsning
(dpi)

*

Best

Svart

opptil 0,8

opptil 600 x 1200

Farge

opptil 0,8

opptil 600 x 1200

Normal

Svart

opptil 8,5

opptil 300 x 300

Farge

opptil 5,1

opptil 300 x 300

Rask

Svart

opptil 30

opptil 300 x 300

Farge

opptil 24

opptil 300 x 300

*

Maksimalt ved skalering på 400 %.