HP Officejet 6310 - Håndtere blekkpatronene

background image

Håndtere blekkpatronene

Før du bytter ut eller renser en blekkpatron, bør du vite navnet på delene og hvordan
du håndterer blekkpatronene.

1 Kobberfargede kontakter
2 Plastteip med rosa flik (må fjernes før installering)
3 Blekkdyser under teip

Hold blekkpatronene etter de svarte plastsidene, med etiketten på toppen. Ikke berør
de kobberfargede kontaktene eller blekkdysene.

Merk

Håndter blekkpatronene forsiktig. Hvis du slipper eller rister på

blekkpatronene, kan det føre til midlertidige utskriftsproblemer, eller til og med
permenent skade.